Werkwijze

Onder begeleiding van een ervaren studiecoach werk je individueel in een rustige omgeving aan je schoolwerk (privéles). De studiecoach helpt je met het plannen en organiseren van jouw schooltaken, ondersteunt je bij vakinhoudelijke vragen en zorgt er samen met jou voor dat er structuur komt in je huiswerk. Voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

4 Stappen

Intake

Door middel van een intake met ouder(s)/verzorger(s) wordt er besproken waar je tegenaan loopt en waarbij er ondersteuning nodig is. Je hoort meteen meer over de aanpak en je kan natuurlijk al je vragen stellen. Dit geheel vrijblijvend.

Plan van aanpak

Er wordt een plan van aanpak opgesteld, met jouw behoeftes als uitgangspunt. In het plan van aanpak staan onder meer de leerdoelen en aandachtspunten.

Begeleiding

Tijdens de begeleiding staat het plan van aanpak centraal. De studiecoach ondersteunt je hierbij.

Evalueren

Na een bepaalde periode gaan we evalueren.
Dat kan in een persoonlijk gesprek met
ouder(s)/verzorger(s). Is er minder begeleiding nodig, of juist meer? Dan stellen we in overleg het plan van aanpak bij. Zodat je snel weer gemotiveerd verder kunt.