Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door alle medewerkers van het VoetbalStudieHuis.

 

I. Definities

 1. VoetbalStudieHuis (VSH): organisatie voor studiebegeleiding. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71451765
 2. De leerling: de natuurlijke persoon die ingeschreven is en/of begeleiding volgt voor één of meerdere diensten van het VoetbalStudieHuis.

II. Aanmelding en inschrijving

 1. Na intake ontvangt de leerling de algemene voorwaarden.
 2. De leerling is vrij om zijn strippenkaart te besteden. Hier is geen abonnement of lidmaatschap aan verbonden.
 3. Reserveren van een begeleidingsuur kan tot maximaal 4 dagen van tevoren.
 4. Annuleren van een begeleidingsuur is alleen mogelijk met inachtneming van art. IV, lid 6.

III. Betaling

 1. De tarieven van de door VSH verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld.
 2. De betaling van een strippenkaart dient vooraf voldaan te worden. Dit kan via contante betaling of op rekeningnummer NL93ABNA0486552535 t.n.v. R.P. Elias onder vermelding van de voor- en achternaam van de leerling.
 3. Na betaling kan de leerling zich inschrijven voor een begeleidingsuur. De strippenkaart ontvangt hij bij de eerstvolgende daadwerkelijke deelname.

IV. Overige bepalingen

 1. De leerling is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van (medewerkers van) VSH ter bevordering van een goed verloop van de studiebegeleiding. Tevens dient hij de gedragsregels te respecteren welke (medewerkers van) VSH nageleefd wenst te zien op haar locatie.
 2. De leerling is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven huiswerk en cijfers en voor de aanwezigheid van de benodigde lesmaterialen en hulpmiddelen.
  VSH zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren, maar levert geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling.
 3. De leerling die hinder of overlast veroorzaakt, zodanig dat een goede uitvoering van de studiebegeleiding in sterke mate wordt geschaad, kan door VSH van (voortzetting van) deelname aan de studiebegeleiding worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de leerling.
 4. Voor diefstal, verlies of schade aan eigendommen van derden aanvaardt VSH geen aansprakelijkheid.
 5. Het, om wat voor reden dan ook, niet verschijnen op de studiebegeleiding geeft geen recht op vermindering of teruggave van de betaling.
 6. Annulering van een gemaakte afspraak voor studiebegeleiding is alleen mogelijk in het geval van ziekte en dient voor 9 uur diezelfde dag te geschieden. Uren die daarna worden geannuleerd, worden van de strippenkaart afgeschreven.